Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace

Daňové přiznání podnikatelů – paušální výdaje

06.02 | 13:40   |   Redakce 4   |   komentářů (0)

Nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání jsou pro podnikatele paušální výdaje. Podnikatel totiž nemusí vést daňovou evidenci a výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů. Více se o paušálních výdajích procentem dozvíte z následujícího článku.

Daně, foto: SXC

Už od roku 2005 se osoby samostatně výdělečně činné mohou rozhodnout, jestli si povedou standardní daňovou evidenci či účetnictví, nebo se rozhodnou pro výdaje stanovené procentem z příjmů, takzvané paušální výdaje.
Pokud se rozhodnou pro první možnost, musí shromažďovat všechny doklady o příjmech a výdajích a následně je zpracovávat.
Druhá možnost, výdajové paušály, je o hodně jednodušší, protože tato administrativa tu odpadá. Výdajové paušály jsou založeny na předpokladu, že daňově uznatelné náklady tvoří určité procento z příjmů.

Pro koho mohou být výdajové paušály nevýhodné

Paušální výdaje ale mohou být nevýhodné pro podnikatele, kteří ve skutečnosti měli v daném roce ještě vyšší výdaje.

Výše paušálních výdajů za rok 2011

Výše paušálních výdajů za rok 2011 se oproti předcházejícímu zdaňovacímu období nezměnila:

 • 80 %
  § 7 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů
  příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
 • 80 %
  § 7 odst. 1 písm. b)
  příjmy ze živností řemeslných                                                           
 • 60 %
  § 7 odst. 1 písm. b)
  příjmy ze živnosti kromě živností řemeslných                                          
 • 40 %
  § 7 odst. 1 písm. c)
  příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů                              
  (ne podle živnostenského zákona, například lékaři,
 • advokáti, pojišovací agenti, daňoví poradci, notáři)
 • 40 %
  § 7 odst. 2 písm. a)
  příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo                       
  jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv
  příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání,
  rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním
  nákladem s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní
  podle § 7 odst. 6
 • 40 %
  § 7 odst. 2 písm. b)
  příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností                      
  ani podnikáním podle zvláštních předpisů
 • 40 %
  § 7 odst. 2 písm. c)
  příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních                       
  sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv
  podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle
  zvláštních právních předpisů
 • 40 %
  § 7 odst. 2 písm. d)
  příjmy z činnosti insolvenčního správce, které                                        
  nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního
  právního předpisu
 • 30 %
  § 9
  příjmy z pronájmu                                                                                       
 • 80 %
  § 10
  příjmy ze zemědělské výroky, která není provozována   80 %              
  zemědělským podnikatelem
 • 30 %
  § 7 odst. 2 písm. e)
  příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku          
  - platí od zdaňovacího období 2011, jedná se o poplatníka,
  který vede podvojné účetnictví. Má tedy obchodní majetek,
  ale rozhodne se pro paušální výdaje

Řemeslné živnosti

Výčet řemeslných živností najdete v příloze č. 1 živnostenského zákona.
Je to například instalatérství, truhlářství, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických, plynových, tlakových a zdvihacích zařízení, malířství, pedikúra a manikúra, kadeřnictví a holičství.

Ostatní živnosti kromě živností řemeslných

Jedná se o živnosti vázané (například projektová činnost ve výstavbě, vedení účetnictví, masérské služby), živnosti koncesované (např. cestovní kanceláře, silniční motorová doprava včetně taxislužby) a velký rozsah živností volných (reklamní činnost, velkoobchod a maloobchod, ubytovací služby).

Sociální a zdravotní pojištění

Pojistné nelze vedle paušálu do výdajů zahrnout, poplatník může uplatnit pouze samotný paušál.
Sociální a zdravotní pojištění, které poplatník zaplatil sám za sebe, není daňovým výdajem. Tím je pouze pojistné, které je zaměstnavatel povinen platit za zaměstnance, a to jenom tehdy, jestliže vede daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví, ne tedy při použití paušálních výdajů.

Kombinování výdajů

Zákon neumožňuje v rámci jednoho druhu příjmu kombinovat paušální výdaje a výdaje ve skutečné výši.
Výjimkou z tohoto pravidla je výpomoc druhému z manželů – rozdělování příjmů a výdajů na spolupracující osoby. Je možné, že například manželka při svém podnikání uplatňuje paušální výdaje a současně vypomáhá manželovi při jeho podnikání a ten na ni rozděluje příjmy a výdaje v prokázané výši.
Další výjimkou je případ, kdy má poplatník více druhů příjmů, například má příjmy z řemeslné živnosti podle § 7 na které použije paušál ve výši 80 %. Vedle toho má jiný vedlejší příjem v rámci § 10 (třeba příjem z prodeje nemovitosti), ke kterému může uplatňovat výdaje v prokázané výši.
Je možné uplatňovat paušální výdaje u příjmů z pronájmu a skutečné u podnikání a naopak.
Pokud poplatník zvolí v daňovém přiznání paušální výdaje, nemůže už zpětně tento způsob změnit. Nemůže tedy podat dodatečné přiznání na skutečné výdaje.

Rozdělení výdajů v daňovém prohlášení

Když má poplatník příjmy například ze zemědělské výroby a vedle toho z volné živnosti, musí vést přehlednou evidenci jednotlivých druhů příjmů tak, aby u nich mohl uvést správnou procentní sazbu.
V daňovém prohlášení toto rozdělení provede na první straně přílohy č. 1 (doplňující údaje). Zde uvedená celková částka příjmů a výdajů musí navazovat na údaje v řádku 101 a 102.

Silniční daň

I při uplatnění paušálních výdajů musí poplatník platit z  vozidla používaného pro podnikání silniční daň. To, že vozidlo používal k podnikání, mu ale finanční úřad může těžko prokázat.

Kdy je uplatnění paušálních výdajů vyloučeno

V následujících případech nelze uplatnit výdajový paušál:

 • u příjmů dosažených účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud nejsou výdaje a příjmy rozděleny rovným dílem (tím je myšleno, že každý účastník sdružení má podíl příjmů stejný jako podíl výdajů),
 • u podílu společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku,
 • u příjmů dosažených společně dvěma nebo více poplatníky z titulu spoluvlastnictví k věci nebo ze společných práv, pokud nejsou příjmy a výdaje rozděleny mezi spoluvlastníky podle spoluvlastnických podílů.
Zpět   |   Nahoru

wow gold for Sale. www.savorgold.com Provide Free World of Warcraft Guide and Strategy. Professional WOW Gold, diablo 3 gold, runescape gold wow power leveling Store Online,Best Service to Each Customer. Tera gold for guild wars 2 gold and Blade & Soul gold and Swtor Credits on safe online store,one more click to buy runescape gold , buy Swtor Credits cheap,safe, Fast delivery and Low prices!

Aktuálně

Nejvíce Vás zajímá

TOPlist
0.13475203514099